spacer.png, 0 kB
   Galeria

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

pl

Zakład odlewniczy

Józef Lejko i Stanisław Światłowski Spółka Jawna


      Nasza firma istnieje od 1985 roku. Zatrudniamy około 50 pracowników.
Zajmujemy się wykonywaniem odlewów z żeliwa szarego w klasie ZL 150 do 250 PN
(GG-15 - 25 wg DIN).
Charakter produkcji: jednostkowy i krótkoseryjny, w zakresie wagowym od 0,1 kg do 250 kg.
Asortyment odlewów: maszynowe, kanalizacyjne (włazy), elementy pieców grzewczych, ozdobne.
Pod potrzeby własnej produkcji wykonujemy modele odlewnicze.
Odbiorcami odlewów są firmy oraz osoby fizyczne w kraju i zagranicą.
Udział produkcji eksportowej bezpośredniej i pośredniej wynosi około 70%.

      Dzięki wykwalifikowanej załodze i zdobytemu długoletniemu doświadczeniu, pozyskujemy nowych klientów, zaskarbiając ich zaufanie, które opiera się przede wszystkim na wysokiej jakości produkcji, terminowości realizacji zamówień oraz rozsądnej cenie naszych wyrobów.


       Zapraszamy do współpracy

Józef Lejko        
Stanisław Światłowski        de

Giesserei in Sulęcin

Józef Lejko & Stanisław Światłowski spółka jawna (OHG)


      Unsere Firma besteht seit 1985. Wir beschäftigen ca. 50 Arbeiter.
Wir beschäftigen uns mit der Herstellung von GuBteilen aus Grauguss in der Klasse
ZL 150 bis 250 PN (GG-15 - 25 nach DIN).
Die Produktion findet in Einzelteilen und in kurzen Serien statt - Gewichte von 0,1 Kg bis 250 Kg.
Das Sortiment der Gußteile: Maschinen, Kanalisation (Gullis), Elemente von Öfen, Schmucksachen.
Für unsere Produktion stellen wir entsprechende Modelle her.
Die Empfänger sind die Firmen und Privatpersonen im In- und Ausland.
Der Anteil der Exportproduktion - direkt und indirekt beträgt ca. 70%.

      Dank der qualifizierten Besatzung und langjährigen Erfahrung, gewinnen wir immer neue Kunden, mit ihrem großen Vertrauen, das vor allem auf sehr hohen Qualität unserer Produkte beruht, auf Einhaltung der vereinbarten Termine und auf vernünftigen Preisen unserer Produkte.


       Wir laden Sie herzlich zur Zusammenarbeit ein.

Józef Lejko        
Stanisław Światłowski        

     
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB